advertentie

Morele Oordeelsvorming en Duivelse Dilemma’s

| Kirsten Heukels | Teamwork

Morele oordeelsvorming is een methodiek die je kan toepassen in probleemsituaties. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker nooit iets opruimt, of altijd de kantjes eraf loopt. Het team binnen een praktijk is dan klein genoeg om dit op te merken en groot genoeg om deze situatie op te vangen. Als praktijkmanager kun je de morele oordeelsvorming methodiek toepassen aan de hand van zeven simpele stappen. Stappen 1 tot en met 3 worden kort uit- en toegelicht in dit artikel. Hier kan je dan ook alvast mee aan de slag in de praktijk. Stappen 4 tot en met 7 worden behandeld in de webinar Duivelse Dilemma’s. 

Stap 1. Wat is je vraag en welke beslissing moet worden genomen?

Wat is er aan de hand? Functioneert iemand niet, heeft iemand een negatieve invloed op het team, meld iemand zich met regelmaat ziek, of is het een klein probleem en ruimt iemand zijn/haar spullen nooit op? Wil je deze problemen oplossen dan is het van belang om probleemeigenaar te zijn. Dit is degene die eindverantwoordelijke is en beslissingen neemt. Iemand die het probleem oplost en hierbij voldoende invloed uitoefent. De praktijkeigenaar kan deze bevoegdheid uit handen geven aan bijvoorbeeld een praktijkmanager. Is dat niet mogelik dan is de praktijkeigenaar de eindverantwoordelijke voor deze beslissing. 

Stap 2. Wat is je voorlopige oordeel?

Tijdens deze stap mag je alles vinden en daarbij alle informatie ongegeneerd op papier zetten. Je kan tijdens deze stap ook, in vertrouwen, om hulp vragen aan derden. Pas hierna ga je de (gewonnen) informatie filteren en een oordeel vellen. Uiteindelijk ben jij degene die het besluit neemt. 

Stap 3. Ben jij de probleemeigenaar?

Het is belangrijk om jezelf de volgende vragen te stellen: Mag ik hierover een beslissing nemen? En mag ik deze beslissing alleen nemen? Ook is het belangrijk om na te gaan of je afspraken hebt gemaakt op papier met je praktijkeigenaar waarin hij/zij jou deze bevoegdheid heeft gegeven. Mocht dit niet het geval zijn dan moet je de praktijkeigenaar betrekken in het proces en moet hij/zij het probleem bekend- en bespreekbaar maken in de groep. 

Stap 4 tot en met 7

Deze stappen worden uitgebreid besproken tijdens de onlinetrainingen die ik geef. Hier kijk je alleen of samen met anderen, objectief en waarnemend naar elke situatie. Ook ga je jezelf de vragen stellen: Wat speelt er precies? Wat weet je zeker en wat niet? Wat heb je nodig om tot een goed oordeel te komen?

Het interessante aan deze methodiek is dat je altijd met zijn allen tot eenzelfde besluit komt, mits je alle stappen in de juiste volgorde volgt en uitwerkt. Dit heeft als effect dat je besluit het juiste draagvlak heeft. 

Probeer het ook eens uit bij jou in de praktijk. Leg in een teamvergadering een probleem voor, gebruik de hierboven beschreven methodiek en oefen ermee. Succes!

advertentie

Praktijkzaken

Kirsten Heukels

Kirsten Heukels is zelfstandig ondernemer en eigenaar van 1 for 2 Social Innovation (www.1for2.nl).

WEBDESIGN LEVIN DEN BOER | LDB PRODUCTION | COPYRIGHT © DENTISTA | 2019