advertentie

Een Management Opleiding

| Liesbeth den Hollander | Management

Investeren in een praktijkgerichte opleiding is meteen terugverdiend. Maar wat is nu nut en noodzaak voor een management-opleiding voor de praktijkmanager? Hoe gaan we dat aantoonbaar terugverdienen? Het loopt nu toch ook allemaal? Investeren in een managementopleiding wordt echter wel degelijk terugverdiend. We zetten een aantal feiten op een rij. Tijdens een managementopleiding komen de onderstaande punten veelal aan de orde. 

Kosten uitstroom personeel

Het kost een bedrijf gemiddeld 4494 euro (Recruitment Kengetallen onderzoek 2019) om een nieuwe medewerker te zoeken en te vinden. Als je als manager in staat bent betere (coach)gesprekken te voeren waardoor het team gemotiveerd wordt scheelt dat in uitstroom van personeel en dus in kosten. 

Arbeidsconflicten

Het gebeurt overal. Gedoe met personeel. Oneens over beloning, werktijden, of opleiding. Of over wat er wordt verwacht van de medewerker. Gedoe, omdat de medewerker niet dat doet wat er wordt gevraagd. Dat kan uitmonden in lastige situaties en in het ergste geval een arbeidsconflict. De gemiddelde kosten hiervoor bedragen 27.000 euro per conflict en de looptijd is 20 maanden. Op een efficiënte manier feedback kunnen geven en gespreksvaardigheden toepassen die de medewerker het gevoel geven dat er wordt geluisterd en weet waar hij/zij aan toe is, zijn dan belangrijk.

Ziektekosten

Iedereen kan ziek worden, maar het betekent een enorme financiële belasting voor de organisatie. Ziekte is niet te managen, maar re-integratie wel. Een zieke medewerker kost je gemiddeld 250 tot 400 euro per dag. Goede communicatie met de zieke medewerker is dan van belang. Contact en in de dialoog zijn en blijven is enorm belangrijk voor het beperken van het ziekte verzuim en het re-integratie proces. 

Besparing efficiëntere vergaderingen

Wat bespaar je als team wanneer je efficiënter overlegt en plant? Elke week een half uur met vier personen is per jaar al gauw twee weken productiewerktijd. Betere en slimmere voorbereiding van vergaderingen biedt uitkomst.

Begeleiding veranderingen

Iedere verandering zorgt voor weerstand, maar zonder verandering is er geen vooruitgang. Het is voor de praktijkmanager daarom van cruciaal belang veranderingen goed te managen. Bijna 70 procent van de verandertrajecten mislukken in organisaties. Niet omdat het een slecht plan is maar omdat de meeste managers de verandering niet gemotiveerd krijgen en niet goed begeleiden.

Praktijkmanagers leren in een training wat een rouwproces is van de medewerkers bij een verandering en hoe daar op een goede manier mee om te gaan.

Kortom, niet de vraag hoe of waarom maar vooral wanneer sturen we de praktijkmanagers naar een opleiding?

Liesbeth den Hollander

Opleider bij Dental Best Practice

Opleiding: Management en leidinggeven

Eigenaar van: www.thebridge-bv.nl

advertentie

Praktijkzaken

Een goede managementopleiding kost gemiddeld 5.000 euro per persoon. Hoe staat dat in verhouding tot de besparingen? Hierbij de terugverdientijd op een rijtje:

• 4,5 keer terugverdiend bij een voorkoming van een arbeidsconflict

• 1 keer terugverdiend bij het verkorten van een ziekteperiode en betere re-integratie bij 20 dagen

• 2,5 keer terugverdiend bij 1 jaar efficiënter vergaderen (4-5 personen)

• 1 keer terugverdiend bij behoud van personeelslid in plaats van uitstroom

• 5 keer (schatting) terugverdiend bij slagen veranderingsproces

• 1 keer terugverdiend bij behoud van je praktijkmanager door in hem of haar te willen investeren.

WEBDESIGN LEVIN DEN BOER | LDB PRODUCTION | COPYRIGHT © DENTISTA | 2019