advertentie

Van DPSI naar PPS lastig?

| Mariëtte Lokken | Parodontologie

Sinds 1998 wordt door veel mondzorgprofessionals gebruik gemaakt van de DPSI (Dutch Periodontal Screening Index) om de parodontale conditie van een patiënt te controleren. Vanaf januari 2021 wordt er onder andere door de NVvP geadviseerd om gebruik te gaan maken van de PPS (Periodieke Parodontale Screening) in plaats van de DPSI. De PPS is een onderdeel van de nieuwe richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk, opgesteld door de NVvP. De PPS is een vereenvoudiging van de DPSI en qua pocketdiepte een internationaal geaccepteerde methode. Deze screening wordt dan ook in meerdere landen toegepast. Ook wordt er meer nadruk gelegd op het screenen in plaats van op diagnosticeren. Hierdoor wordt het risico op over- of undertreatment verminderd.

Screenen is in het algemeen niet bedoeld om een diagnose te kunnen stellen, maar om bepaalde aandoeningen, in dit geval gingivitis en parodontitis, op het spoor te komen. Screenen geeft aan of er meer onderzoek nodig is, waaruit een eventuele diagnose en behandeling kunnen voortvloeien.

Het advies is om jaarlijks de PPS uit te voeren en vast te leggen. Doordat de PPS een snelle methode is, hoeft dit niet veel tijd te kosten en valt het bij de meeste tandartsen en mondhygiënisten binnen hun routinematig handelen. Tijdens het uitvoeren van de PPS wordt er in eerste instantie alleen gekeken naar de pocketdieptes. De meting wordt per kwadrant genoteerd waarbij de hoogste score bepalend is. Hieronder volgt een schematische weergave:

Bij de score PPS 1 en PPS 2 is preventie van parodontale aandoeningen het doel, bij PPS 3 volgt waarschijnlijk een parodontaal onderzoek en eventueel een parodontale behandeling.

Tijdens het uitvoeren van de PPS is het wellicht handig om te realiseren wat de voorkeursplaatsen zijn van verdiepte pockets:

  • Approximaal onder het contactpunt
  • Furcatiegebieden
  • Palatinaal bovenkaak
  • Linguaal onderkaak

 

Verschillen tussen DPSI en de PPS

Verschillen tussen DPSI en de PPS

Net als bij de DPSI is het advies om de score jaarlijks vast te leggen. Het jaar 2020 wordt als overgangsjaar gezien. In 2021 zal de PPS als onderdeel van de richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk in gebruik worden genomen.

Van DPSI naar PPS lastig? Welnee! Het zal even wennen zijn, maar lastig is de PPS zeker niet!

WEBDESIGN LEVIN DEN BOER | LDB PRODUCTION | COPYRIGHT © DENTISTA | 2019