advertentie

Esthetische behandelingen

De rol van de assistent

| Xander Rijpstra en Carlijn van Bemmel | Esthetische THK

Binnen de tandheelkunde is de rol van de assistent cruciaal, zeker bij complexe restauratieve behandelingen. Deze vergen veel voorbereidingen van het team en de assistent ondersteunt niet alleen tijdens de ingreep, maar maakt ook een planning, verwerkt de lichtfoto’s, communiceert constant tussen de kliniek en het lab en is gastvrouw voor de cliënten. Aan de hand van het restauratieve werkproces dat tandarts Xander Rijpstra en assistent Carlijn van Bemmel in hun praktijk gebruiken, zien we wat de rol van de assistent precies inhoudt.

De Watersnip, kliniek voor mondzorg heeft zich in de afgelopen vijf jaar ontwikkelt van een ‘normale’ praktijk voor tandheelkunde naar een praktijk voor restauratieve tandheelkunde: ‘Peak, functional en esthetic dentistry’. Naast de ontwikkeling van de tandartsen in de restauratieve tandheelkunde, gingen enkele assistenten ook mee in dit ontwikkelingsproces. Er zijn in Nederland niet veel opleidingen voor deze specialisatie van tandartsassistenten. Inmiddels is er dit jaar hiervoor een opleiding gestart ‘Opleiding restauratieve- en reconstructieve tandheelkunde voor de assistent’ via DBP. Onze assistenten hebben zichzelf ontwikkeld door goed te kijken welke rol zij kunnen hebben in het gehele behandelproces. Door deze ontwikkeling steeds te evalueren zijn zij nu volwaardige assistenten bij restauratieve en chirurgische behandelingen. In dit artikel zullen wij deze ontwikkelingen beschrijven aan de hand van het werkproces bij de behandeling van een casus voor restauratieve tandheelkunde.

Werkproces

Wanneer een cliënt zich bij ons aanmeldt voor een restauratieve of chirurgische behandeling, wordt altijd eerst een kennismakingsgesprek ingepland om te beoordelen wat de zorgvraag is. Daarna zijn er een aantal stappen in het werkproces, die leiden tot de uiteindelijke behandeling en het gewenste resultaat. Een belangrijk onderdeel hierbij is de rol van de assistent, hij/zij bepaalt hoe soepel het werkproces zal verlopen, zodat de cliënt uiteindelijk tevreden met de behandeling weer terug zal gaan naar zijn eigen tandarts. Het proces ziet er als volgt uit: 

 • Intake
 • Data verzamelen
 • Laboratoriumfase (Digitale planning, Wax-up, DSD)
 • Plan bespreken (Mock-up, Begroting, Behandelplanning maken)
 • Behandeling (assisteren, restauratief, implantologie)
 • Natraject (welke rol heb je dan als assistent)

Wij zullen niet zozeer ingaan op de technische details van de behandeling maar wel op de belangrijke rol die de assistent speelt.

Afbeelding 1

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 2

Intake

Al aan het begin van het behandeltraject is de assistent betrokken bij het proces. Cliënten kunnen voor de aanvraag van een behandeling mailen of bellen met de verwijspraktijk. De assistent is dan ook de gastvrouw en zal de cliënt zo goed mogelijk te woord moeten staan en tevens kunnen inschatten welke behandeling er mogelijk nodig zal zijn.

Data verzamelen

Voordat we een plan kunnen maken voor restauratieve of implantologische behandeling zullen er eerst gegevens verzameld moeten worden. De assistent zorgt ervoor dat de fotostudio gereed is zodat er lichtfoto’s gemaakt kunnen worden voor het opstellen van een behandelplan. In onze praktijk maakt de tandarts de foto’s, maar de assistent zou dit onderdeel ook kunnen uitvoeren wanneer zij voldoende is getraind. Er is een vast protocol voor het maken van lichtfoto’s voor het plan en het Digital Smile Design.

Naast de lichtfoto’s wordt er een digitale scan gemaakt van het gebit voor de analyse en mogelijk een digitale wax-up planning. Met deze planning kan een inschatting worden gemaakt wat er nodig is om het gebit te rehabiliteren. Bij ons in de kliniek maken zowel de tandarts als de assistent de scan. Wie de scan maakt hangt vooral af van het moment. Als er nog veel ander werk ligt voor de tandarts doet de assistent de scan en visa versa.

Laboratoriumfase

Deze fase is erg belangrijk in de coördinatie tussen praktijk en lab. De assistent heeft hierbij een hele belangrijke rol. De volledige planning van begin tot het einde van deze fase wordt bij ons gecoördineerd door de assistent. Hier mag niets fout gaan omdat anders het gehele werkproces verstoord zal worden. In overleg met de agenda van de technicus en de tandarts worden de afspraken op elkaar afgestemd zodat de werkstukken op tijd af en binnen zijn. Niets is zo vervelend als werkstukken die niet af zijn en de cliënt heeft al een afspraak gemaakt. Hierdoor kan de cliënt niet behandeld worden en loopt het hele traject vertraging op. De assistent houdt lijsten bij met de afspraken van de cliënten voor restauratieve tandheelkunde. Hierdoor heeft zij overzicht wie wanneer welke afspraak heeft en wanneer welke werkstukken af moeten zijn. Dit vergt veel tijd omdat er continu gecommuniceerd moet worden met het lab over deze werkstukken. Ondanks deze inspanningen kan er nog steeds iets misgaan. In deze gevallen moet je als assistent stressbestendig zijn en een goede oplossing kunnen vinden voor zowel de cliënt, tandarts en het lab.

Plan bespreken

Bij het bespreken van het plan zal de assistent vooraf overleggen met de tandarts of alle gegevens binnen zijn. Dit moet ruim voor de afspraak al besproken worden anders is er geen tijd meer om nog aanpassingen te doen. Ook hier wordt weer duidelijk hoe belangrijk de organiserende eigenschappen zijn van een assistent bij complexe behandelingen. Bij het bespreken van het plan maken wij vaak een een mock-up. Met een mock-up kunnen wij de cliënt laten zien hoe het gebit zal worden na de behandeling. Daarnaast kan het ontwerp worden gecontroleerd op fouten door de nieuwe occlusie te bekijken in de mond. De assistent zorgt ervoor dat alle benodigdheden aanwezig zijn voor de mock-up. De fotostudio moet klaar staan voor de foto’s van de mock-up in de mond van de cliënt. Ook hierbij kan de assistent de foto’s maken en zelfs de mock-up kan door hem/ haar worden gedaan.

In deze fase worden tevens de kosten besproken met de cliënt. De assisent kan al een voorzet doen voor de begroting, waarna de tandarts deze controleert en aanpast. Direct na deze behandeling wordt de begroting verstuurt. Zorg dat dit meteen gebeurt en leer jezelf aan dat dit in je systeem zit. Doe het niet op een ander moment. De mogelijkheid bestaat dat je dit vergeet en de cliënt ontvangt dan geen begroting.

De behandeling

Wanneer er akkoord is gegeven op de begroting, plant de assistent de vervolgafspraken in.

Afhankelijk van het plan maak je afspraken, die kunnen variëren van zes delen porselein tot een totale rehabilitatie. Hierna worden afspraken met de tandtechnicus ingepland voor het afbakken van de kronen/facings.

De afspraak voor afbakken bij de tandtechnicus neemt een paar uur in beslag. Voordat de cliënt naar de tandtechnicus gaat wordt door de tandarts de noodvoorziening verwijderd en schoonmaakt. Hierdoor kan de tandtechnicus nauwkeurig werken. Het vervaardigen van kronen is handwerk en is precies werk. Er wordt gekeken naar de kleur en pasvorm. Wanneer beide partijen tevreden zijn krijgt de cliënt het mee en kan het werk worden geplaatst.

Het plaatsen van kronen vergt ook precisie. Het vereist veel voorbereiding qua klaarleggen van de te gebruiken spullen. Kennis van materialen is ook belangrijk aangezien de onderstructuur van kronen kan verschillen. Daardoor verschilt het voorbewerken ook. De uitwerking is zeer ingewikkeld en is een precieze en tijdrovende behandeling. De uitleg hiervan zou een apart artikel vereisen. Na het plaatsen van de kronen wordt gecontroleerd of er geen cementresten aanwezig zijn en of de occlusie goed is.

Natraject

De assistent maakt na afloop van de restauratieve behandeling een afspraak voor nacontrole. Deze vindt over het algemeen na twee weken plaatst. Tijdens deze afspraak wordt gecontroleerd of er aandachtspunten zijn die direct verholpen kunnen worden. Aandachtspunten kunnen onder andere zijn: het element word a-vitaal, verkeerde druk op de elementen, ruwe plekken.

In het tijdsbestek van twee weken kan het tandvlees genezen en worden er lichtfoto’s gemaakt. Deze worden gebruikt voor lezingen, website, maar uiteraard ook om het eindresultaat aan de cliënt te laten zien. Als alles naar tevredenheid is afgehandeld, wordt afscheid genomen van de cliënt of een nieuwe afspraak ingepland.

Eigenschappen van een assistent

Als restauratieve en chirurgische assistent ben je een spin in het web. Je moet organisatorisch en communicatief sterk zijn en snel kunnen schakelen in wisselende situaties. Verder:

 • Ben je Stressbestendigheid. De mogelijkheid dat er iets niet loopt zoals gepland, is aanwezig. Rustig blijven en vooruitdenken is belangrijk. Probeer de tandarts altijd twee stappen voor te zijn.
 • Beschik je over tandheelkundige basiskennis. Dit kan aangevuld worden met cursussen: zoals bijvoorbeeld scannen, lichtfoto’s maken, anesthesie. Hierdoor krijg je ook een betere workflow.
 • Geen acht tot vijf mentaliteit. Het werk stopt niet nadat de deuren dicht zijn.
 • Ben je een Teamplayer. Het werk doe je samen. Je bent afhankelijk van elkaar, je leert elkaar vertrouwen. De één is niet beter dan de ander.
 • Ben je Attent. Luister, praat, sla op. Geef de cliënt het gevoel dat zij belangrijk zijn.
 • Ben je Leergierig. Durf vragen te stellen, wees hier assertief in om ook zelf hier actie in te ondernemen om je kennis te vergroten.

Ontwikkeling

Carlijn van Bemmel is nu 10 jaar assistent bij de Watersnip, kliniek voor mondzorg. Na de opleiding tot tandartsassistent is zij daar direct begonnen met assisteren. “Ik vind het nog altijd een uitdaging om mij verder te ontwikkelen, maar het doel is om op die manier uiteindelijk één van de beste in mijn vak te worden. Dat doe ik onder andere door kennis te vergaren over diverse tandheelkundige behandelingen. En daar ben je nooit klaar mee. Dat betekent blijven leren en vooral plezier hebben in wat je doet.”

Xander Rijpstra

Xander Rijpstra

Xander Rijpstra is tandarts-eigenaar van de Watersnip, kliniek voor mondzorg en Peak, functional en esthetic dentistry
Carlijn van Bemmel

Carlijn van Bemmel

Carlijn van Bemmel is bij beide klinieken assistent chirurgische en esthetische behandelingen

WEBDESIGN LEVIN DEN BOER | LDB PRODUCTION | COPYRIGHT © DENTISTA | 2019