advertentie

Dental Best Practice

Mondhygiënist en lesgeven

Auteur: Redactie  |  Publicatie: 11 december 2019  |  Categorie: Mondhygienist


“De enige domme vraag is de vraag die je niet stelt”. Deze opmerking kwam naar voren tijdens een 10- minuten gesprek van een van mijn zoons op de middelbare school. Het klinkt zo logisch! Maar toen ik daar dieper over na ging denken kwam ik erachter dat er misschien voor sommige cursisten een drempel zou kunnen zijn om vragen aan ons als docent te stellen. Zelf heb ik dat weleens ervaren tijdens een congres waarbij de zaal vol zit met collega’s. Dan wil je niet voor gek staan met jouw vraag, stel dat iedereen het wel snapt, maar jij niet? Het is voor mij duidelijk dat ik niet zo’n docent wil zijn waarbij men niet de ruimte en veiligheid voelt om vragen te stellen. Iedereen leert immers anders. Ik voel een enorme gedrevenheid en enthousiasme om van een beginnend cursist een goede Preventie Assistent te maken! Ik werk inmiddels 22 jaar als mondhygiënist en kindertandverzorgende. Ik heb altijd vanuit mijn hart gewerkt en geprobeerd om me in te leven in de situaties waarin sommige patiënten zich bevinden. Ik probeer dit als docent ook over te brengen aan mijn cursisten.

De Opleiding Preventie Assistent geeft een goede basis om een professionele preventie assistent te worden. Maar hoe zou je je kunnen onderscheiden van andere preventie assistenten? Kennis en kunde over verschillende doelgroepen! Hierbij kun je denken aan de jeugd van 0-18 jaar, maar ook de ‘oudere’ patiënt. Beide groepen vragen om specifieke kennis, maar zeker ook om een bijzondere aanpak en benadering. Vanuit dat oogpunt heb ik de aanvullende cursussen ‘De preventie assistent voor de jeugd van 0-18 jaar’ en ‘De preventie assistent voor ouderen en geriatrie’ mogen ontwikkelen. Beide cursussen behandelen de kenmerkende onderwerpen die bij deze groepen horen. Bij de jeugdigen kun je denken aan de preventie van cariës, wat is erosie, hoe behandel je kinderen en hoe ga je met hun gedrag en vooral het gedrag van de ouders om? Bij de ouderen ligt de nadruk op aandoeningen die veel voorkomen bij ouderen, medicatie gebruiken en de daarbij optredende droge mond en natuurlijk dementie. Na het volgen van deze 2 aanvullende opleidingen zal de Preventie assistent merken dat er nog meer kennis en kunde is om een brede groep mensen te kunnen behandelen.

Het fijne van werken voor Dental Best Practice is dat er in kansen gekeken wordt en zeker niet in problemen.  We zijn continue aan het sparren of de lesstof nog up-to-date is en of de stof nog aantrekkelijk is voor de cursisten. We werken met verschillende werkvormen binnen het theorie gedeelte, zodat de lessen afwisselend zijn. Het is zo leuk om nieuwe lesvormen te ontwikkelen!

Voor mij is het ‘docent zijn’ een enorme meerwaarde. Het geeft me energie en ik hoop elke keer weer het vuurtje te kunnen ontsteken bij de cursisten. Het vuurtje voor het vak en voor de mensen met wie we mogen werken!

 

Uit het leven gegrepen van mondhygiënist en docent bij Dental Best Practice, Mariette Lokken.

WEBDESIGN LEVIN DEN BOER | LDB PRODUCTION | COPYRIGHT © DENTISTA | 2019