advertentie

Interview Nurcan Yilmaz en Irfan Abas

Streven naar perfectie

| Nurcan Yilmaz en Irfan Abas | Algemeen

Nurcan Yilmaz en Irfan Abas zijn de gasthoofdredacteuren van deze editie van Dentista. Beiden kozen een ander pad om zich te bekwamen in de restauratieve tandheelkunde. Wat ze gemeen hebben is het streven naar perfectie. Het liefst doen ze het hele restauratieve behandelplan zelf, daarom verdiepen ze zich steeds verder in de tandheelkunde. Wat mist er nog in hun gereedschapskist en kunnen ze alles in eigen hand houden? 

“De puzzelstukjes vallen inmiddels wel op zijn plaats.”

Hoe hebben jullie je ontwikkeld binnen het vak?

Bij Nurcan ontstaat de passie voor restauratieve tandheelkunde nadat ze na haar studie een jaar in een algemene praktijk werkt. “Ik vroeg mij steeds vaker af waarom vullingen, kronen of kiezen afbraken,” geeft ze aan. “Waarom mensen onverklaarbare pijn kregen terwijl zij jarenlang nergens last van hadden. Ik wilde daarvoor blijvende oplossingen bieden en werken aan gecompliceerde gevallen. Ik heb het geluk gehad dat ik aan de slag kon bij Hans Beekmans en Sjoerd Smeekens. Bij Hans heb ik geleerd om heel precies en op microniveau te werken. Sjoerd leerde mij om een functioneel en gedegen behandelplan op te stellen. Dat was echt de perfecte combinatie. Ik heb daar heel veel kennis opgedaan en dat heeft mijn kijk op de tandheelkunde gevormd. Daarnaast ben ik ook erg geïnspireerd geraakt door Marco Gresnigt die zeker in Nederland aan de top een combinatie maakt tussen tandheelkunde en wetenschap.

 

Nurcan Yilmaz (1985) is geboren en getogen in Oldenzaal. Ze volgt de studie Tandheelkunde aan ACTA, studeert eind 2010 af en keert daarna terug naar Twente om te gaan werken bij Tandartsenpraktijk de Bont in Enschede. Na een jaar besluit ze zich te verdiepen in de esthetische tandheelkunde. Ze werkt in de praktijk van Hans Beekmans in Laren en volgt bij Sjoerd Smeekens een driejarige opleiding om de patiënt vanuit reconstructief oogpunt te beoordelen en behandelen. Drie jaar geleden opent ze haar eigen verwijspraktijk voor restauratieve en esthetische tandheelkunde in Enschede waar ze zich naast de algemene tandheelkunde ook met gecompliceerde behandelingen op restauratief en esthetisch gebied bezighoudt. 

Irfan Abas (1983) heeft zijn tandartstitel in 2008 behaald aan de universiteit van Amsterdam. Na twee jaar als algemeen tandarts gewerkt te hebben, heeft hij zich van 2010 t/m 2014 gespecialiseerd in implantologie en restauratieve tandheelkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is zowel op Nederlands (NVvRT) als op Europees (EPA) niveau erkend specialist en behandelt patiënten in zijn eigen praktijk in Bussum. Buiten zijn klinische werkzaamheden is hij tevens auteur van vele artikelen, zowel nationaal als internationaal spreker op congressen en geef hij workshops en live chirurgie. Sinds 2019 heeft hij zijn eigen cursuscentrum voor tandartsen die willen leren implanteren, de Abas Implant Academy. (www.tandartsabas.nl)

 

Irfan weet na twee jaar in de praktijk dat hij de tandheelkunde wel in zijn vingers heeft en niet twintig jaar lang algemene tandheelkunde wil doen. “Moeilijke reconstructieve behandelingen spraken mij enorm aan, maar uitgebreide chirurgie, parodontologie en implantologie moest ik verwijzen. Bij een lezing op ACTA liet dr. Peter Randelzhofer zien dat hij zulke mooie resultaten behaalde met reconstructies omdat hij alles zelf deed qua chirurgie én vaste prothetiek. Ik was onder de indruk van zijn werk en zocht naar een brede opleiding die de drie vakgebieden behelsde. Dat was nog niet makkelijk, omdat er voornamelijk opleidingen bestaan op deelgebieden. Net op dat moment startte het Radboud in Nijmegen met de uitgebreide opleiding die ik zocht en heb mij direct ingeschreven. Het was een dure opleiding, waarnaast ik weinig kon werken, maar ik zou er zo weer in investeren. De kennis en het werkplezier dat het heeft opgeleverd is onbetaalbaar.

Naast de postinitiële opleiding en de docenten die mij daar wegwijs maakten, heb ik de afgelopen jaren vooral zelf gezocht naar de optimale vorm van behandelen. Via diverse cursussen, lezingen en literatuur heb ik stukjes van de puzzel gevonden en die uiteindelijk zelf gelegd. Van iedere casus die ik deed maakte ik veel foto’s, keek ze terug, vergeleek ze met andere behandeltrajecten en op die manier verbeterde ik mijzelf keer op keer. Werkte een bepaalde techniek niet, dan zocht ik naar een andere. Ik wil voorspelbaar werken met weinig foutmarge om een zo goed mogelijk esthetisch resultaat neer te zetten dat ook nog eens duurzaam is. En dat lukte. Vanwege de enthousiaste reacties van collega’s ben ik toen ook gaan publiceren en lezingen gaan geven. Dat is intussen mijn tweede baan geworden.”

Hoe kwamen jullie in contact?

“Bij grote restauratieve trajecten weet ik orthodontisch en functioneel heel goed wat ik moet doen, maar op implantologie gebied wist ik dat niet,” vertelt Nurcan. “Mijn patiënten stuurde ik onder andere door naar Irfan. Maar ik merkte dat ik – net als hij – het hele traject wilde doen om alles zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en precies uit te komen zoals ik had bedoeld. Ik was op dat moment ook een artikel voor TP aan het schrijven met Sjoerd Smeekens, en daar heeft Irfan mij in zijn rol als redacteur mee geholpen. We raakten aan de praat en hij vertelde dat hij net een implantologiecursus had opgezet. Daar ben ik toen eind 2019 mee gestart en dat heeft tot een intensieve samenwerking geleid.” 

Irfan:”Ik had een heel duidelijk beeld van hoe de cursus eruit moest komen te zien. Fotografie, stap voor stap laten zien wat je doet, kritisch blijven op je werk en zelfstandig naar oplossingen zoeken stonden centraal. In acht volle dagen - snijden, hechten, basis implantologie, edentate implantologie, botopbouwen, 3D planning & CBCT, esthetiek en nazorg - en met een uitgebreide syllabus leren de cursisten heel veel en gaan ze in de praktijk tegelijkertijd met simpele casuïstiek aan de slag. Bij vragen geef ik altijd aan waar ze het antwoord kunnen vinden, niet hoe ik het zelf zou oplossen. Daar leer je minder van en het beklijft ook niet. Als je je bekwaam voelt kun je vervolgens stapje voor stapje beginnen in de praktijk. Daar heb ik Nurcan ook bij begeleid.” 

Nurcan geeft aan dat de voorbereiding essentieel is en dat ze alles minutieus doorloopt voor ze begint. “In het begin was het implanteren wat onwennig, maar inmiddels gaat het goed en weet ik hoe het allemaal aan hoort te voelen. Bij hele uitgebreide casuïstiek, zoals een sinuslift, of het werken met membranen roep ik de hulp van Irfan nog wel in. Daarbij is een CBCT-scan - die ik na het volgen van de Academy meteen heb aangeschaft – onmisbaar geworden. Door het combineren van CBCT met intraorale opnamen, krijg je een hele goede 3D-reconstructie van het kaakbot en dentitie die je helpt in het bereiken van een voorspelbaar resultaat.” “Daarnaast helpt die beeldvorming je enorm in je patiëntencommunicatie,” geeft Irfan aan. “Wanneer je deze beelden laat zien – goed onderbouwd uiteraard –  maak je het inzichtelijk voor de patiënt en daardoor gaan ze sneller akkoord met het behandelplan. Daarnaast nemen Nurcan en ik ook uitgebreid de tijd voor patiënten - meer dan er eigenlijk voor staat - en laten we voorbeelden zien van vergelijkbare casuïstiek. Dan voelt men zich serieus genomen en zien ze heel duidelijk wat een behandeling inhoudt.”

Zijn jullie nooit uitgeleerd?

Nurcan is inmiddels EPA geregistreerd specialist dus de grote reconstructies kan ze inmiddels goed plannen en behandelen. Irfan beheerst het hele reconstructieve traject met een focus op implantologie. Ze besteden heel veel tijd aan casuïstiek en zijn altijd op zoek naar verbetering. Daar zit ergens toch wel een grens aan? Nurcan: “Iedereen kent zijn eigen grote casussen wel. Bijvoorbeeld die patiënt met 16 facings. Zoiets plan je van A tot Z in Keynote, waardoor je gedwongen wordt om foto’s terug te kijken en te beoordelen. Je kent de casus door en door, daardoor ben je ook kritisch op je werk en zie je dat er dingen beter kunnen. Het is voor mij nooit perfect, het kan altijd beter.”

Irfan: “Bij het opzetten van mijn Implantologie Academy werd ik gedwongen om kritisch te kijken naar mijn eigen handelen. Klopt mijn verhaal en komt de techniek, die ik zelf gebruik en adviseer, overeen met de wetenschap. Die evidence-based toetsing moet je continue uitvoeren in je werk en dat houdt je scherp.” 

Hebben jullie nog tips voor algemeen practici?

Beiden zijn eensgezind over de tips richting collega’s: “Een goede voorbereiding, planning en communicatie met de patiënt is essentieel binnen de restauratieve tandheelkunde. Probeer het eerst ook zelf te doen, al dan niet in overleg met je verwijzer, en reduceer je casus tot kleinere elementen zodat je het grote probleem gefaseerd kan aanpakken. Maak tenslotte gebruik van de digitale technieken die voorhanden zijn, zoals Digital Smile Design. Het is zeker geen verkooptool, zoals wel eens wordt gezegd, maar juist een enorme toevoeging. We brengen beter in kaart waar we naartoe willen en het maakt ons werk voorspelbaarder. Daarbij komt ook dat de patiënt veel meer inzicht krijgt in de stappen van het restauratieve traject en eerder over gaat tot behandeling.” 

WEBDESIGN LEVIN DEN BOER | LDB PRODUCTION | COPYRIGHT © DENTISTA | 2019