advertentie

De juiste training en support

Inman Aligner

Auteur: Nurcan Yilmaz  |  Publicatie: 05 maart 2019  |  Categorie: Orthodontie


Conventionele orthodontie is - vanwege het relatief lange traject met vaste apparatuur - niet voor iedere patiënt de ideale oplossing. Voor standscorrecties in het front kan de Inman Aligner uitkomst bieden. Nurcan Yilmaz zag kansen voor het gebruik hiervan in haar praktijk en volgde de onlinetraining met support van een docent en een forum van gebruikers. Onderstaande casus toont een behandeling van haar met de Inman Aligner.

Een 21-jarige vrouw presenteert zich, na diverse consulten voor facings bij collega’s, in de praktijk met een relapse van het bovenfront (afbeelding 1-8). Naast de relapse waar zij zich aan stoorde waren ook op diverse plekken recessies en diastemen zichtbaar. Deze afwijkingen stoorden haar echter niet. Haar enige zorg was element 11 die voor haar gevoel erg ‘ver naar voren uitstak’.

Uiteraard is haar conventionele orthodontie voorgelegd omdat ook haar beet verre van ideaal was. Helaas wilde zij absoluut niet weer in de vaste apparatuur en ook de Invisalign duurde haar te lang. Om toch tot een minimaal invasieve benadering te komen legde ik haar de Inman Aligner voor. Echter, om zeker te weten of dit mogelijk is moet vooraf één van de twee centrale incisieven nauwkeurig met een digitale meetlat tot op twee cijfers achter de komma worden gemeten. Met deze meting en een occlusale lichtfoto kan in Spacewize+ (online rekenprogramma) worden bepaald of zij hiervoor in aanmerking komt (afbeelding 9). Na deze snelle meting bleek zij een ideale patiënt voor de Inman Aligner.

Tijdens een tweede consult voor de Inman Aligner worden volgens een vast protocol lichtfoto’s vervaardigd, eventueel een OPT en RSP gemaakt, faciale en dentale analyse uitgevoerd, siliconen afdrukken en een wasbeet genomen. De patiënt had verder een nette mondhygiëne en bleek geen kaakgewrichts- of functionele klachten te hebben. Een contra-indicatie voor deze behandeling was de afwezigheid van een zuivere cuspidaatgeleiding.

Alle mogelijkheden, met voor- en nadelen, zijn nogmaals met haar besproken. Met name een eventuele verwijzing naar de orthodontist voor conventionele behandeling. Echter, gaf ze duidelijk aan een langdurige orthodontische behandeling met vast apparatuur te willen vermijden.

Spacewize+ is, zoals eerder vermeld, gebruikt om de hoeveelheid ruimte te meten die zou moeten worden gecreëerd om de tanden effectief uit te lijnen. Deze ruimte is in deze casus geschat op 1,9mm waarbij interproximale reductie (IPR) en progressieve proximale reductie (PPR) wordt gebruikt. De limiet voor gebruik van de Inman Aligner ligt op 3mm.

Behandelplan

Nauwkeurige siliconenimpressies en een wasbeet (volledig doorgebeten) zijn vervaardigd. Gezien de afwijkende kleur van de 11 wordt uit voorzorg een koude test gedaan en een röntgenfoto gemaakt om apicale- of toekomstige problemen te voorkomen. Een OPT en RSP waren in deze casus overbodig en daarom niet vervaardigd.

De verzamelde gegevens en berekeningen worden aangeboden op het forum door een nieuwe case thread aan te maken. Op het forum wordt de casus beoordeeld en bekritiseerd door een begeleider. Zodra de begeleider de casus goedkeurt kunnen de afdrukken en wasbeet worden opgestuurd naar het laboratorium. Na ontvangst in het laboratorium wordt er een 3D model geprint en een 3D- behandelvoorstel verzonden per mail die voorafgaand aan de vervaardiging van de uitneembare voorziening moet worden goedgekeurd.

Behandeling

Tijdens de plaatsingsafspraak worden eventuele attachments geplaatst en wordt de IPR en PPR volgens advies op de bijgaande formulieren uitgevoerd. IPR wordt uitgevoerd middels KOMET schuurstrips (fine, extrafine en medium, het EVA hoekstuk met de daarbij behorende oscident starterset met sleutels). De PPR wordt daarentegen uitgevoerd met behulp van een mandrel en een KOMET schuurschijf (952/140 maat van de schijf).

De patiënt wordt geadviseerd de Inman Aligner elke dag gedurende 20 uur te dragen. Om de twee weken wordt zij gezien om de voortgang middels lichtfoto’s vast te leggen. Deze lichtfoto’s worden ook elke twee weken gedeeld op het forum met de begeleider zodat tijdig kan worden bijgestuurd als de procedure niet verloopt zoals het hoort, of om het proces indien mogelijk te versnellen.

Na twee weken merkte de patiënt al een enorm verschil in de stand van haar tanden (afbeelding 10-13). Haar uitstekende therapietrouw betekende dat er bevredigende resultaten konden worden gehaald in slechts drie maanden. Zij was daarom erg blij met de uitkomst en behandelingstijd. Het uitlijnen van haar vier incisieven maakte een groot verschil en zorgde voor een glimlach met veel meer zelfvertrouwen. Het belang van retentie werd benadrukt en de patiënt werd voorzien van een essix retainer die de eerste maand dag en nacht werd gedragen en daarna elke nacht (afbeelding 14-21).

Case review

Deze casus toont hoe voorspelbaar kleine standscorrecties kunnen worden uitgevoerd met de juiste begeleiding op afstand. In mijn geval via ias Academy. Hoewel deze begeleiding altijd op afstand is geweest heb ik nooit het gevoel gehad er alleen voor te hebben gestaan. Snelle reacties op vragen op het forum zorgen voor een vlotte voortgang en geven zowel behandelaar als patiënt vertrouwen in het verloop.

 

Figure 2  Pre Treatment Smile

Figure 2 Pre Treatment Smile

Figure 2  Pre Treatment Smile 1

Figure 2 Pre Treatment Smile 1

Figure 3  Pre Treatment Left

Figure 3 Pre Treatment Left

Figure 3  Pre Treatment Right Lateral

Figure 3 Pre Treatment Right Lateral

Figure 4  Pre Treatment Left Lateral

Figure 4 Pre Treatment Left Lateral

Figure 4  Pre Treatment Right

Figure 4 Pre Treatment Right

Figure 5  Pre Treatment Retracted Anterior

Figure 5 Pre Treatment Retracted Anterior

Figure 5  Pre Treatment Retracted Anterior 1

Figure 5 Pre Treatment Retracted Anterior 1

Figure 6  Pre Treatment Lower Occlusal

Figure 6 Pre Treatment Lower Occlusal

Figure 7  Pre Treatment Right Lateral Retracted

Figure 7 Pre Treatment Right Lateral Retracted

Figure 7  Pre Treatment Upper Occlusal

Figure 7 Pre Treatment Upper Occlusal

Figure 8  Pre Treatment Chin Up View

Figure 8 Pre Treatment Chin Up View

Figure 8  Pre Treatment Chin Up View 1

Figure 8 Pre Treatment Chin Up View 1

Figure 9  Inman Aligner In Situ

Figure 9 Inman Aligner In Situ

Figure 10  3 Weeks Into Treatment Anterior

Figure 10 3 Weeks Into Treatment Anterior

Casus 2

Een 28-jarige collega wendde zich in de praktijk tot mij omdat zij zich al jaren stoort aan de ectosteme stand van de 12 en 22. Daarnaast heeft zij een steilstand van de 11 en 21 (afbeelding 1-8). Omdat zij een collega is en haar ook in het verleden meerdere malen conventionele orthodontie is voorgelegd weet ze wat de voor- en nadelen van deze compromis oplossing zijn. Extra-oraal onderzoek toont een klasse II kaakrelatie waarbij intra oraal een vergrote overjet van 3 mm is te zien. Haar molaarrelatie is 1 pb disto links en rechts. Het onderfront kent evenals het bovenfront crowding. Gezien haar lach en het met name tonen van het bovenfront wenst zij de bovenkaak als eerste te laten behandelen. Tevens zijn er gegeneraliseerd lichte recessies zichtbaar maar hier stoort zij zich niet aan. Het gebit is verder keurig onderhouden en kent geen behandelgeschiedenis. Haar is de optie conventionele orthodontie voorgelegd maar dit weigert zij. Ook deze casus wordt daarom vanuit esthetisch (niet functioneel) oogpunt benaderd en om tot een minimaal invasieve benadering te komen zijn de voor- en nadelen van de inman aligner voorgelegd. Na een meting bleek ze hiervoor in aanmerking te komen (afbeelding 9). Het tweede consult verliep zoals in casus 1. Een contra-indicatie voor deze behandeling was de klasse II molaarrelatie, de afwezigheid van cuspidaatgeleiding en de vergrote overjet.

Spacewize+ toont in deze casus dat er 0,5mm ruimte moet worden gecreëerd om tot het gewenste resultaat te komen.

Verder zijn zoals in de vorige casus de handelingen die nodig zijn om tot een goed behandelplan te komen en de daadwerkelijke behandeling hetzelfde (afbeelding 10-14). Evenals de vorige casus toont ook deze casus hoe met kleine standscorrecties voorspelbaar gewerkt kan worden.

Figure 11  3 Weeks Into Treatment Chin Up View

Figure 11 3 Weeks Into Treatment Chin Up View

Figure 11  Post Treatment Smile

Figure 11 Post Treatment Smile

Figure 12  8 Weeks Into Treatment Anterior

Figure 12 8 Weeks Into Treatment Anterior

Figure 12  Post Treatment Right Lateral

Figure 12 Post Treatment Right Lateral

Figure 13  8 Weeks Into Treatment Chin Up View

Figure 13 8 Weeks Into Treatment Chin Up View

Figure 13  Post Treatment Left Lateral

Figure 13 Post Treatment Left Lateral

Figure 14 Post Treatment

Figure 14 Post Treatment

Figure 14  Post Treatment Upper Occlusal

Figure 14 Post Treatment Upper Occlusal

Figure 15  Post Treatment Left

Figure 15 Post Treatment Left

Figure 16  Post Treatment Right

Figure 16 Post Treatment Right

Figure 17  Post Treatment Smile

Figure 17 Post Treatment Smile

Figure 18  Post Treatment Anterior Retracted

Figure 18 Post Treatment Anterior Retracted

Figure 19  Post Treatment Left Lateral Retracted

Figure 19 Post Treatment Left Lateral Retracted

Figure 20  Post Treatment Chin Up View

Figure 20 Post Treatment Chin Up View

Figure 21 Post Treatment Right Lateral Retracted

Figure 21 Post Treatment Right Lateral Retracted

WEBDESIGN LEVIN DEN BOER | LDB PRODUCTION | COPYRIGHT © DENTISTA | 2019