advertentie

Wat zie ik

| Nicole Delmee | Wat zie ik

Cas van 7 jaar en 6 maanden oud, meldt zich met zijn moeder in de stafkliniek van ACTA. Cas is een vrolijke jongen, zit in groep 4, is normaal ontwikkeld en er zijn geen medische bijzonderheden. De reden van de verwijzing zijn twee pijnlijke plekken, buccaal bij de 54 en 64. Cas had veel pijn bij het eten, hij moest ervan huilen. De klachten bestaan sinds ruim een week. 


Cas van 7 jaar en 6 maanden oud, meldt zich met zijn moeder in de stafkliniek van ACTA. Cas is een vrolijke jongen, zit in groep 4, is normaal ontwikkeld en er zijn geen medische bijzonderheden. De reden van de verwijzing zijn twee pijnlijke plekken, buccaal bij de 54 en 64. Cas had veel pijn bij het eten, hij moest ervan huilen. De klachten bestaan sinds ruim een week. 

Wat zien we klinisch?

Een gave wisseldentitie. Er zijn recessies zichtbaar approximaal en buccaal van de 54 55 en 64 65, ook zie je een rood gezwollen gingiva. Tijdens palpatie en sonderen bloedt de gingiva en is tevens pijnlijk, maar er zijn geen pockets. Er is geen foetor ex ore waarneembaar. De huistandarts heeft geadviseerd 0,12% chloorhexidine gel te smeren en moeder heeft zelf lidocaine gel gekocht. De klachten zijn hierdoor niet veranderd maar het gaf wel enige verlichting. 

Wat zien we radiologisch?

Hier zijn lichte intraradiculaire radiolucenties te zien bij de 54 en de 64.

Wat kan het zijn?

  • Lokale parodontitis? Onwaarschijnlijk, omdat er geen pockets gemeten zijn en geen parodontitis in de familiehistorie aanwezig is. Tevens zijn de frontelementen niet aangedaan. 
  • Herpes simplex? Waarschijnlijk niet, er is geen koorts, er zijn geen typische blaasjes te zien en de locatie is atypisch. 
  • Hand-voet-mondziekte? Dit is ook onwaarschijnlijk, omdat hierbij blaasjes in en rond de mond zichtbaar zijn en sprake is van koorts. 
  • ANUG (acute necrotiserende ulcererende gingivitis)? Zou kunnen, maar het voorkomen is wel heel lokaal. 
  • Automutilatie? Zou kunnen, maar Cas zit niet continu met zijn vingers in zijn mond te peuteren. 

Nicole Delmee

tandarts pedodontoloog werkzaam op ACTA en bij verwijspraktijk Nieuwe Helden in Utrecht

WEBDESIGN LEVIN DEN BOER | LDB PRODUCTION | COPYRIGHT © DENTISTA | 2019