advertentie

De investering

T-Scan, digitale occlusie en articulatie

| Dentista Magazine | Producten

Praktijkmanagers vertellen over een investering voor hun praktijk. Aan het woord zijn Annemarie Janssen en Sandra Jacobs van Dental Clinics Westervoort en Marianne Hendriksen van Reconstructieve Tandheelkunde Beuningen/ Lingewaard Tandartsen.
Zij bespreken de aanschaf van een T-Scan, een digitaal occlusie- en articulatie systeem.

Waarom heeft de praktijk een T-Scan aangeschaft?
Annemarie en Sandra: Toen onze voorganger de heer Luijnenburg in 2014 de T-Scan aanschafte had hij veel vertrouwen in de toekomst hiervan. Hij, en inmiddels wij ook, zijn van mening dat kracht, articulatie en occlusie veel invloed heeft op het bieden van goede duurzame tandheelkunde.
Marianne: Onze tweede T-Scan hebben we om meerdere redenen aangeschaft. Allereerst omdat we met vijf kamers en het veelvuldig gebruik door alle tandartsen nog wel eens misgrepen. Anderzijds omdat we in onze Academie graag up-to-date blijven met de nieuwste materialen.

Welke overwegingen waren er?
Annemarie en Sandra: Bij ons was de grootste overweging de verbetering van de patiëntenzorg. Uit ervaring hebben wij vaak onverklaarbare pijnklachten kunnen verhelpen door middel van de T-Scan. Deze goede resultaten hebben ons doen besluiten het apparaat in te zetten.
Marianne: De prijs is altijd belangrijk maar werkplezier en gemak telt zeker mee. Misgrijpen of werken met materialen waarmee je de beoogde resultaten niet kunt halen is enorm frustrerend. Het behandelgemak en de resultaten hebben uiteindelijk de doorslag gegeven.

Ben je als praktijkmanager betrokken bij de aanschaf en het gebruik in de praktijk?
Annemarie en Sandra: Destijds niet, dat was de toenmalige eigenaar van de praktijk, maar nu willen wij middels overleggen binnen de verschillende Dental Clinics teams bewustwording creëren en tegelijk motiveren voor het gebruik/aanschaf van de T-Scan.
Marianne: Als het in de praktijk zo is dat mensen regelmatig misgrijpen, moeten wachten, of dit deel van de behandeling dan maar overslaan, dan zien we dat in de tandarts overleggen terug. In dit geval waren we al bekend met de T-Scan en heeft het zijn waarde laten zien. Het erkennen dat we er echt nog één misten heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. Vanuit de tandarts overleggen komt zo’n uitbreidingsverzoek vervolgens op mijn bureau. Hierna overleggen we met de tandarts eigenaren of zo’n aanvraag en offerte akkoord is. Natuurlijk kijken we wat betreft het aanschaffen van nieuwe apparaten ook naar de geplande investeringen voor het hele jaar. En nemen we boekhoudkundig de investeringsaftrek mee. Dat kan betekenen dat we tactisch de investering over een jaar heen tillen. Dit overleg is vaak nog even met onze accountant.

Welke impact heeft de T-Scan aankoop op de praktijk?
Annemarie en Sandra: Na de aanschaf van de T-Scan hebben wij ervaren hoe kort de lijnen zijn met Easier Dental Care, waar geregeld ondersteuning geboden werd aan het hele team. Samen zijn er protocollen opgesteld voor tandartsen én assistenten!
Marianne: In ons geval waren wij al bekend met de T-Scan, maar wat ontzettend fijn is in onze samenwerking met Easier Dental is dat ze niet alleen de T-Scan verkopen aan een al bestaande relatie, maar evengoed nog kritisch controleren of er geen werkwijzen zijn ingeslopen die niet meer juist zijn en of er nog steeds gewerkt wordt met de T-Scan om het beste eruit te halen. Dus ook nu zijn alle medewerkers up-to-date geschoold.

Hoe vaak maak je er gebruik van?
Annemarie en Sandra: Op dit moment te weinig, intern proberen wij met geregeld overleg dit te verbeteren. Er zit wel een stijgende lijn in!
Marianne: Alle dagen worden de T-Scans ingezet. En daarnaast laten we regelmatig in onze academie de resultaten zien in de casus presentaties.

Zijn er naderhand veel kosten voor onder andere onderhoud en updates?
Annemarie en Sandra: Goede software heeft onderhoud nodig en het is belangrijk daar de nodige kosten voor te maken. Dit calculeer je in bij de aanschaf en komt niet onverwachts.
Marianne: Deze kosten horen erbij en moet je bij aanschaf mee calculeren. Ze zorgen voor een optimaal gebruik.

Wat levert de T-Scan op voor de praktijk en de patiënt?
Annemarie en Sandra: Voor de praktijk een goede diagnose met hierdoor een bewust behandelplan. Bij een betere diagnose zal er beter inzicht zijn voor zowel de behandelaar als de patiënt, waardoor op langere termijn duurzamere resultaten worden behaald. En daar profiteert de patiënt van!
Marianne: Veel mooie inzichten en voor patiënten een mooie manier om te zien waar soms ‘de schoen wringt’ ofwel het gebit druk ervaart, wat je uiteindelijk niet wilt in de mond. De T-Scan werkt in onze praktijk als een controle- en diagnostisch middel. Zo proberen we de kwaliteit beter te waarborgen. De T-Scan biedt een prachtige meerwaarde.

Promoten jullie (het gebruik van) de T-Scan ook via jullie website?
Annemarie en Sandra: Nee, binnen Dental Clinics is er nog te weinig motivatie voor het concept T-Scan. Dit gaat over zowel de kosten van de aanschaf en resultaten. Desondanks zijn er gelukkig wel meerdere Dental Clinics praktijken met een T-Scan. Wij hopen hiermee als praktijk een verschil te kunnen maken in de toekomst.
Marianne: Nee, op onze website voor patiënten promoten we niets. Zelfs in onze Academie zijn we terughoudend in het promoten van één systeem. We laten het zien en tonen de verschillende methodes en apparaten. Mooi is dat cursisten via ons, op eigen verzoek en indien gewenst, wel een afspraak mogen maken voor een proefplaatsing.

Heb je tips voor collega’s die ook een T-Scan willen aanschaffen?
Annemarie en Sandra: Laat je goed informeren over de mogelijkheden en resultaten van de T-Scan. Het is prettig dat je het apparaat voor aanschaf kunt proberen, hierdoor kan je zelf ervaren wat het voor jou kan betekenen in de praktijk. Dit helpt met de goede resultaten op lange termijn en uiteindelijk heeft de patiënt hier veel profijt en plezier van. Patiënt blij, wij blij!
Marianne: Vraag een proefplaatsing aan, ervaar zelf wat de T-Scan voor jou kan betekenen. Zien is doen en een positief resultaat overtuigt zowel de behandelaar als de patiënt!

WEBDESIGN LEVIN DEN BOER | LDB PRODUCTION | COPYRIGHT © DENTISTA | 2019