Skip to main content
advertentie

Praktijkmanagement

Implanteren in de praktijk, hoe organiseer je dat?

| Marenka Franke | Praktijkzaken

Steeds meer praktijken kiezen ervoor om zelf te implanteren. Eigen tandartsen bekwamen zich hierin, of implantologen van buitenaf worden ingehuurd. Maar hoe richt je de praktijk hierop in, wat heb je allemaal nodig en hoe organiseer je dit als praktijkmanager? Dit artikel geeft antwoord op deze vragen en biedt praktische tips.

Tegenwoordig worden steeds meer specialismen in de eigen praktijk uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan orthodontie, endodontologie, gnathologie, maar dus ook implantologie. Dit is niet alleen een gemak voor de patiënt, maar ook een mooi verdienmodel voor de praktijk. 

Het starten met implanteren brengt wel de nodige organisatie met zich mee voor een praktijk, typisch een taak voor de praktijkmanager om dat goed te organiseren. 

Breng op de eerste plaats het team tijdig op de hoogte van de plannen. Op die manier kun je gelijk inventariseren wie hierin mee wil gaan, denkt bijvoorbeeld aan assistenten die willen helpen bij operaties en misschien tandartsen die zich willen specialiseren. Zo krijg je als praktijkmanager een helder beeld van de wensen op dit gebied en kun je samen met de praktijkeigenaar bekijken hoe jullie dit verder willen organiseren en met wie.

Ruimte en personeel

Allereerst is het belangrijk dat er een kamer beschikbaar is. Deze zijn doordeweeks vaak bezet dus is het een mooie optie om een kamer op zaterdag voor het implanteren te reserveren. Voor patiënten vaak ook een prettige dag; Zij kunnen vaak makkelijker opvang regelen voor kinderen en hoeven in de meeste gevallen geen vrij te nemen. Dan is het uiteraard belangrijk dat er personeel aanwezig  is, zowel een implantoloog als assistenten. Indien degene die implanteert vanuit je eigen praktijk komt dan zijn de lijntjes kort en weet je wat voor persoon het is. Trek je een implantoloog van buitenaf aan dan is vooronderzoek niet onbelangrijk. Wat zijn de recensies, hoe lang implanteert hij/zij al, staat hij/zij geregistreerd bij de NVOI? Allemaal zaken die belangrijk zijn om te weten, zodat je hem of haar met een goed gevoel kan laten implanteren bij je patiënten. 

Wat betreft assistenten is het natuurlijk fijn als ze uit de eigen praktijk komen. Voor veel van hen is dit weer een verrijking van hun vak, en je zal merken dat bij navraag veel assistenten dit graag willen doen. Bij het aangeven van de plannen hebben ze zich misschien al wel spontaan aangemeld. Wel moeten ze bereid zijn om op zaterdag te werken indien er op die dag wordt geïmplanteerd. Je kan daar eventueel een mooie vergoeding tegenoverzetten om het aantrekkelijk te maken. Zorg wel dat je hiervoor meerdere assistenten kunt inzetten, zodat ze elkaars werk kunnen opvangen in geval van ziekte, of verlof. Zo hoeft er geen programma afgebeld te worden. 

Als dit allemaal is geregeld dan is het zeker aan te raden om de assistenten een cursus te laten volgen voor het assisteren bij chirurgische behandelingen. Zo leren zij op de juiste manier werken in een steriele omgeving. Op de praktijk moet de kamer ook volledig steriel worden ingericht, iets dat ze tijdens de cursus ook leren. Bij het implanteren is er ook een omloopassitent nodig. Je kan ervoor kiezen om de omloopassistent een implantologiecursus te laten volgen zodat ze kan afwisselen, of invallen voor de assistenten.

Materialen

Voor het implanteren moeten - in overleg met de implantoloog - de nodige materialen worden aangeschaft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Implantmotor met hoekstuk
 • Steriele handschoenen
 • Steriele pakketten
 • Mutsjes
 • Fysiologisch zout
 • Infuusbestek
 • Membraam
 • Botkorrels
 • Implantaten
 • Healing Abutments
 • Implantaatpaspoorten
 • Materialen voor het geven van instructie bij het reinigen

Allemaal materialen die niet standaard in een tandartspraktijk aanwezig zijn, maar zeker voldoende op voorraad moeten zijn als je gaat implanteren. Maak ook een checklist van de materialen die je inkoopt en wat er na een dag implanteren verbruikt is. Zo houd je overzicht op de voorraad.

Bespreek ook met de praktijkeigenaar en de implantoloog welk merk implantaten er standaard besteld kunnen worden. 

Communicatie

Als er van buitenaf een implantoloog wordt aangetrokken, dan is het voor iedereen fijn dat die persoon geïntroduceerd wordt bij de tandartsen die werkzaam zijn in de praktijk. Organiseer een informeel samenzijn om de implantoloog zijn werkwijze te laten vertellen en wat zijn wensen zijn met betrekking tot bijvoorbeeld het verwijzen, het vooraf opnemen van de anamnese, het vooraf maken van foto’s, of het vooraf uitschrijven van recepten voor de patiënten. Dit schept voor alle behandelaars duidelijkheid en zorgt voor een soepele samenwerking. Het is nu van groot belang dat de behandelaars de patiënten voor het implanteren door gaan verwijzen naar de impantoloog in de praktijk.

Dan is er nog de communicatie richting de patiënten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de communicatie bij het voor een eerste keer doorverwijzen naar een implantoog, tot aan het meegeven van instructies na het implanteren. Informatiefolders in de huisstijl van de praktijk geven een professionele indruk. Indien dit voor een praktijk niet aan de orde is dan is het meegeven van een brief, of het versturen van een email ook een prima oplossing. Stel vooraf standaard brieven/mails op. Zo kan iedereen binnen de praktijk de brief uitdraaien of de mail versturen indien nodig. Belangrijk is dat de patiënt weet wat hem te wachten staat als hij/zij doorgestuurd wordt naar de implantoloog. Meestal hebben de patiënten daar toch een angstig beeld bij. Na het lezen van de informatie zullen ze zich beter kunnen voorbereiden. Iets dat prettig is voor de patiënt, maar ook voor de implantoloog. De instructies na het implanteren zijn zeer belangrijk. Als deze niet duidelijk worden meegegeven zal de patiënt eerder naar de praktijk bellen wat te doen. Ze kunnen ook gaan gissen naar wat te doen en dat is uiteindelijk niet bevorderlijk voor de behandeling. Bij duidelijke communicatie zal de patiënt de instructies goed opvolgen en hoeft zij geen beroep te doen op de praktijk voor vragen hierover. 

Het meegeven van onderhouds- en reinigingsinstructies is ook van belang voor het behoud van het implantaat. Dit kan door de implantoloog meegegeven worden, maar ook door een (paro)preventie assistent of mondhygiënist. Plan hiervoor een afspraak in zodat er voldoende aandacht aan wordt besteed, dit is bevorderlijk voor het implantaat en de patiënt weet wat te doen met betrekking tot het reinigen. 

Communicatie binnen de praktijk met betrekking tot de geplaatste implantaten is ook erg belangrijk. De implantaten die geplaats worden moet bij de betreffende patiënt toegevoegd worden aan hun dossier. Er zijn implantaatpaspoorten waar alle benodigde gegevens over het implantaat in gezet kunnen worden. Ook kan het doosje worden gescand en aan de patiëntenkaart worden toegevoegd. Maak hierin vooraf wel goede afspraken, want de gegevens van het geplaatste implantaat zijn van belang voor het maken van de gewenste constructie op de implantaten, zoals een steg of kroon. 

Protocol 

Voor het implanteren moet er ook een protocol opgesteld worden. Deze kan je het beste laten maken door de assistente die assisteert bij het implanteren en laat ook de implantoloog naar het protocol kijken. Het is belangrijk dat alles goed vermeld staat in het protocol. Als jouw assistentes op cursus gaan is het een tip om hun na te laten vragen of er al standaard protocollen zijn die zij kunnen gebruiken als basis voor het opstellen van een protocol bij jou in de praktijk. Ook moet er duidelijk vastgelegd worden wat te doen bij complicaties na de behandeling. Als de implantoloog van buitenaf komt kan dit nog wel eens vervelend zijn, bij wie moet de patiënt zijn?  De patiënten gaan naar de praktijk bellen met klachten en dan moet het voor iedereen in de praktijk (van balieassistent tot behandelaar) duidelijk zijn wat de procedure is hierin. Goede communicatie hierover tussen de praktijk en de externe implantoloog is heel belangrijk. Uiteraard moet het ook duidelijk zijn als de implantoloog binnen de praktijk werkzaam is, maar de lijntjes zijn dan korter en daardoor bij complicaties sneller op te lossen. 

Samenvatting

Wil de praktijk waar je werkt starten met implanteren dan is het goed om bij de organisatie daarvan te denken aan de volgende punten:

 • Inventariseren team
 • Eventueel vooronderzoek voor aantrekken implantoloog
 • Opleiden assistenten
 • Introduceren implantoloog
 • Inkoop materialen
 • Communicatie richting de patiënt
 • Registreren geïmplanteerde implantaten
 • Maken van protocol(len)

Wordt er nog niet geïmplanteerd in de praktijk, dan is het voor jou als praktijkmanager de moeite waard om dit onder de aandacht van de praktijkhouder te brengen. Voor de praktijkhouder is dit namelijk een goed verdienmodel. Voor de patiënten prettig dat dit in de vertrouwde omgeving kan plaatsvinden, en voor het team en zeker ook voor jou als praktijkmanager een leuke nieuwe uitdaging!

advertentie

Praktijkzaken

Marenka Franke

Marenka Franke

Marenka Franke

Marenka Franke is praktijkmanager bij Centrum voor Mondzorg Rhenen en docent bij Dental Best Practice.