Handgemaakt loepbrillen & LED verlichting

Een echt ergonomische oplossing is een oplossing die het werk voor de arts of behandelaar doet.

Dit loepbrilontwerp doorbreekt voor het eerst het concept van de declinatiehoek, waardoor het niet langer nodig is om naar beneden te kijken en voorover te bukken om iets goed te kunnen zien. Ergo-loepbrillen stellen je in staat om een neutrale, rechte houding aan te nemen en met ontspannen ogen recht vooruit te kijken. Rug, nek en ogen worden zo minder belast. Een ergonomisch ontwerp met de hoogste vergroting in de markt.

Het probleem
Een statische, verkrampte houding veroorzaakt microtraumas aan spieren en gewrichten; dagelijkse schade die sneller toeneemt dan het lichaam kan herstellen. Een slechte werkhouding kan ernstige gevolgen hebben voor je belastbaarheid en in het ergste geval leiden tot structurele uitval en blijvende schade.

Onze oplossing
Ergo-loepbrillen zijn de eerste echte ergonomische loepbrillen die op maat gemaakt worden. Ze passen perfect bij de biomechanica van elk individu. Hierdoor werkt de bril mee, in plaats van tegen het lichaam, door een natuurlijke houding stopt de overbelasting en zorg je voor een gezonde werkhouding.