Mondzorg aan de Lek

Vraag van de opdrachtgever
Het realiseren van een tandartspraktijk met vier kamers, in een voormalig bankgebouw van circa 200 m2 in het centrum van Krimpen aan de Lek.

Specifieke wensen en doorlooptijd
Specifieke wens van de opdrachtgever was een gescheiden route voor patiënt en personeel. De verdere uitgangspunten voor het ontwerp waren ruime behandelkamers met daglicht, openheid en ruimtelijkheid. Daarnaast waren er wensen voor een OPG-ruimte met Ceph en een aparte kamer voor de tandarts waar ze tot rust kon komen tussen het werk door. Het ontwerp- en tekenproces van de architect heeft enkele weken in beslag genomen. De bouw heeft ongeveer 12 weken geduurd.

Invulling architect
De vier behandelkamers zijn gepositioneerd aan de gevelzijde met veel daglicht, met aan de voorkant de route van de patiënt en aan de achterkant de route van het personeel. Door toepassing van glas bij zowel de voor- als achterkant van de kamers, bereikt het daglicht de kern van het gebouw. In de achterstrook waar geen daglicht aanwezig is, zijn de facilitaire programma’s, zoals de voorraad, sterilisatie, technische ruimte, kleedkamer en toilet voor het personeel gepositioneerd. Op de plekken waar daglicht wel aanwezig is in de achterstrook, is er een ruime personeelsruimte met uitzicht op het water. Ook zit het kantoor en de rustruimte van de tandarts hiernaast.

Ondanks dat de ruimte niet heel groot en licht is en geen optimale vorm als basis heeft, oogt de praktijk heel licht en ruimtelijk. Dit is bereikt door de strakke vormgeving, toepassing van de juiste kleuren en materialen, juiste omgang met het licht en een strategische manier van plaatsing van de programma’s in de ruimte.

De architect heeft voor een integraal ontwerp gezorgd. Hierbij is tijdens het ontwerpproces al nagedacht over de integratie van de techniek, licht, akoestiek en meubels.

Daarnaast heeft zij het project vanaf de eerste schets tot en met de oplevering begeleid en een belangrijke rol gespeeld bij de samenstelling van het juiste bouwteam die het project binnen het budget en de vooraf bepaalde termijn heeft gerealiseerd.

Design in beeld
• Praktijk: Mondzorg aan de Lek
• Bureau: Buro/S Architects