Gaatjes vullen of preventie

Ga je voor een curatief of preventief personeelsbeleid?

De vacatures binnen tandartspraktijken vliegen je momenteel om de oren door de enorme krapte op de arbeidsmarkt. In alle regio’s in Nederland is het moeilijk nieuw personeel te vinden, wat ertoe leidt dat ‘de eerste de beste’ soms direct wordt aangenomen. Maar wordt je praktijk hier wel beter van? Het antwoord kun je wel radenen daarom een goed moment het personeelsbeleid eens kritisch onder de loep te nemen. Ga je voor preventief of curatief?

Personeelsbeleid, wat is dat eigenlijk?
In tijden van welvaart moet je gaan bezuinigen en in tijden van crises ga je investeren. Volgens deze golfbeweging is het met de huidige krappe arbeidsmarkt hét moment te gaan investeren in je personeelsbeleid. Maar wat verstaan we eigenlijk onder het personeelsbeleid? Op Wikipedia staat het volgende:
Personeelsbeleid is een onderdeel van het organisatiebeleid, namelijk het deel dat direct betrekking heeft op het personeel. Personeelsbeleid is het geheel van maatregelen gericht op arbeid dat helpt de organisatiedoelstellingen te verwezenlijken.

Dit zou je ook kunnen verwoorden als dat je met een goed personeelsbeleid zorgdraagt voor je personeel en je praktijk. Goed personeelsbeleid houdt je medewerkers gemotiveerd en draagt zo bij aan het realiseren van de praktijkdoelen.

Salarisverhogingen en bonussen zijn lapmiddelen
Door de krappe arbeidsmarkt wordt er veel aan personeel ‘getrokken’. Regelmatig hoor ik verhalen, dat medewerkers met hogeresalarissen worden gelokt vanuit andere praktijken. Ook wordt steeds vaker nagedacht over het al dan niet uitkeren van een bonus. Maatregelen die zijn gericht op het binnenhalen en behouden van personeel.

In mijn ogen zijn bovengenoemde maatregelen – van het aanbieden van een hoger salaris en het verstrekken van een bonus – echter ‘lapmiddelen’. En om die reden geen maatregelen, waarmee een praktijk structureel vooruitgang boekt. Het zijn ‘curatieve’ maatregelen om in zorgtermen te blijven.

Wat motiveert een medewerker?
De kracht van een praktijk wordt – in mijn ogen – nog altijd gevormd door het team, omdatzorgverlening om vertrouwen en teamwork vraagt. En beiden om een persoonlijke,menselijke benadering vragen, wat je niet kunt automatiseren. Een praktijk is dan ook gebaat bij een goed en stabiel team en gemotiveerde medewerkers. Daarvoor is het interessant te kijken naarwat een medewerker eigenlijk motiveert in zijn of haar werk. Mensen raken onder andere gemotiveerd door zaken als:

 • betekenis (waarde) van het werk
 • Deskundigheid
 • Creativiteit
 • Verbondenheid met een groep
 • Autonomie
 • Zekerheid
 • Materiële beloning

En ja, de materiële beloning komt hierin terug. Echter, in mijn ogen gaat het dan om een goed basissalaris en niet een eenmalige salarisverhoging of bonus. Veel belangrijker vind ik, zoals uit bovenstaande lijst blijkt, dat er nog vele andere zaken worden genoemd die blijkbaar net zo van belang zijn voor de motivatie van een medewerker.

Selecteer op persoonlijkheid (en niet op vaardigheden)
Mijn advies is dan ook nieuwe medewerkers vooral te selecteren op basis van hun motivatie. Bijvoorbeeld door jezelf bij een kandidaat af te vragen:

 1. In hoeverre heeft deze kandidaat binding met het huidige team?
 2. Hoe graag wil deze kandidaat onderdeel zijn van ons team?
 3. Hoe graag wil deze kandidaat deskundigheid opbouwen?
 4. Hoeveel waarde hecht deze kandidaat aan het van waarde zijn voor de patiënt? Daarentegen zie ik dat veel praktijken nog voornamelijk selecteren op de vaardigheden van een kandidaat. Welke diploma’s bezit je? Hoeveel ervaring heb je? Maar ook: op welke dagen kun je werken?

De uitdaging is om díe kandidaat te selecteren, wiens waarden aansluiten bij die van de praktijk. Als de persoonlijke waar- den van een kandidaat grotendeels overeenstemmen met de praktijkwaarden, dan heb je een match. Zodanig dat een medewerker veel bijdrage zal opleveren voor de praktijk, en het werken in de praktijk voor veel tevredenheid zal zorgen bij de medewerker. Dit is hieronder illustratief weergegeven.

Sjoerd Kuiken is eigenaar van Kuiken Praktijkmanagement en mede eigenaar van iDentify Consultancy. Hij adviseert en begeleidt tandartsen in het opzetten van een succesvolle praktijk: financieel gezond, kwalitatieve zorg, prettige werksfeer en professionele mentaliteit.