Leren implanteren

Implantologie is een vak waar veel chirurgie bij komt kijken. Een stevige opleiding lijkt daarbij op zijn plaats. Maar waar kan je daarvoor terecht? Hoe word je eigenlijk implantoloog? Dat is nog niet zo duidelijk als bij andere vakgebieden binnen de tandheelkunde. Tandarts Gijs Dekkers wilde zich toeleggen op de implantologie en vertelt welke weg hij heeft gevolgd.

Gijs Dekkers groeit op in Brabant, vlakbij de grens met België. Hij doorloopt het VWO en zijn interesse gaat in eerste instantie uit naar een medische vervolgopleiding. Orthopedische chirurgie trekt zijn aandacht, maar het lange traject, de grote tijdsinvestering en daarmee de impact op je priv.leven houdt hem tegen.

Hij loopt een dag mee op ACTA, raakt enthousiast over de tandheelkunde en schrijft zich in. De opleiding combineert hij met wedstrijdroeien bij Nereus waar hij 10 tot 14 uur per week traint. Dat vergt discipline, maar hij rond de studie succesvol af en wint daarbij ook nog eens de Varsity met Nereus in de heren 8-klasse.

Waarom implantologie?
“Toen ik – voordat ik ging studeren – meeliep op acta zag ik dat chirurgie onderdeel is van de tandheelkunde en specifiek van de implantologie. Dat ‘medische’ vond ik altijd al interessant en ik wilde daarin verder. Tijdens de masterfase op ACTA heb ik meegelopen op OK’s en had ik docenten die mij aanraadden om kaakchirurgie te gaan doen omdat ik – zo zeiden ze – handig en snel werk en in 3D kan denken. Een opleidingsplek behoorde wellicht tot de mogelijkheden, maar ik besloot toch om te kiezen voor de tandartspraktijk en te kijken naar de mogelijkheden om mij toe te leggen op implantologie. Aangevuld met restauratief en esthetisch, vind ik het de mooiste combinatie die er bestaat in de tandheelkunde”

Waar ben je begonnen na je studie?
“Eenmaal tandarts ben ik gestart in een praktijk in Breda. Ik moest toch eerst even kijken wat ik kon in de algemene praktijk. Maar ik kwam er al snel achter dat ik niet gelukkig werd van controles en vullingen leggen. Ik wilde maar één ding en dat was zo snel mogelijk leren implanteren. Ik ben iemand die dingen vrij snel en gemakkelijk oppakt. Het is bij mij vaak ‘teach one, show one, do one’. Ik wil meteen aan de slag! Die ambitie om mij ergens in vast te bijten herkende ik uit het wedstrijdroeien.

Toevallig kende de praktijkeigenaar uit Breda Mike Kesseler van Tandartsenpraktijk Kesseler Lock in Amsterdam. Een praktijk die zich naast algemene tandheelkunde richt op implantologie. Praktijkeigenaren Mike Kesseler en Dideric Lock hebben respectievelijk dertig en twintig jaar ervaring binnen de implantologie. Beide tandarts-implantologen vinden het leuk om jonge ambitieuze tandartsen op te leiden in het vak. Het doorgeven en delen van kennis en ervaring is – zoals ze het zelf zeggen – een belangrijk onderdeel van hun beroep. Inmiddels ben ik de zesde tandarts die ze opleiden tot tandarts-implantoloog. Het was een beetje geluk dat ze op mijn pad kwamen, maar ik heb die kans met beide handen aangepakt.

In september 2021 ben ik bij ze aan de slag gegaan als algemeen tandarts en assisteer ik bij bijna alle implantologie behandelingen die ze uitvoeren. Daarnaast hebben ze een uitgebreid opleidingsplan samengesteld en ben ik met het theoretische deel begonnen. Anderhalve dag ben ik zelfstandig aan het werk als tandarts en de rest van de tijd besteed ik aan implantologie.”

Hoe is dat opleidingsplan opgebouwd?
“Mike en Dideric vinden het belangrijk om een goede theoretische basis te creëren. Ik ben dan ook gestart met het doornemen van de driedelige serie ‘Handboek Orale Implantologie’ die op de praktijk aanwezig is. Van alle hoofdstukken maak ik beknopte samenvattingen die we samen be-spreken. De driedelige serie heb ik onlangs afgerond en ben nu gestart met het volgende traject. Dit bestaat uit het maandelijks aanleveren van een korte thesis over verschillende theoretische onderwerpen in de implantologie. Hierbij komen al eerder behandelde onderwerpen naar voren zoals botstructuren, wondheling, histologie en het osseoïntegratie systeem. Nieuwe onderwerpen zijn sofftissue management en de werking van diverse botsubstituten met hun voor- en nadelen. In totaal zijn er 16 onderwerpen opgesteld. Daarnaast geef ik ook lezingen/voordrachten in de praktijk, al dan niet gecombineerd met één van de theoretische onderwerpen of een casus presentatie. Al deze onderwerpen worden verzameld in een algemene map om de to-tale voortgang te evalueren.
Naast het theoriegedeelte ben ik ook be-gonnen met het praktische deel. Dit jaar staan de eerste edentate onderkaak pati-enten gepland, waar ik zelfstandig – onder begeleiding – aan de slag mag. De begeleiding en duur daarvan is mede afhankelijk van de patiëntenpopulatie. De casus moet immers geschikt zijn om te kunnen implanteren.
De praktische werkzaamheden zijn als volgt ingedeeld. Assisteren bij: pre-implantologische chirurgie, correctieve chi-rurgie, implanteren edentaat, implanteren partieel edentaat (twee of meer implanta-ten), implanteren solitair en peri-implantitis behandeling. Zelfstandig implanteren: edentaat, partieel edentaat (twee of meer implantaten), solitair, peri-implantitis be-handeling, pre-implantologische chirurgie. Prothetiek: kroon en brug werk, prothese werk en een combinatie hiervan.

Op dit moment kijk ik veel mee en mag ik af en toe ook incisies zetten, maar het is vooral voelen en leren hoe het zit met de anatomie van het aangezicht, waarin bloedvaten, spieren en botstructuren een belangrijke rol spelen. Inmiddels heb ik al met zo’n 80 ingrepen meegekeken, waarbij Mike en Dideric precies aangeven wat ze doen. Het is echt heel fijn om onder hun supervisie en begeleiding opgeleid te worden.

Wat doe je verder aan nascholing?
Tot nu toe heb ik verschillende cursussen gevolgd – onder andere de cursus ‘Orale chirurgie in de algemene tandartspraktijk’ van Irfan Abas – waarbij vooral de basis chirurgie wordt behandeld. Hierbij worden verschillende hechttechnieken besproken met verschillende soorten basis incisies in combinatie met duidelijke uitleg en overhoring waarom welk type incisie ergens gebruikt wordt. Deze cursussen waren allen ‘hands-on’ waarbij de theorie gevolgd werd door de praktijk op oefenkaakjes. De laatste cursus was begin december met het thema ‘augmenteren met autoloog bot’. Met dergelijke cursussen ga je al wat dieper in op de praktijk waarbij ook veel casuïstiek wordt besproken.
Inmiddels ben ik ook aspirant-lid van de NVOI en sta ik voor hun cursus ‘de startende implantoloog’ ingeschreven. Die cursus begint op 1 april en had ik afgelopen jaar gemist omdat ik net daarna begon met het opleidingstraject bij Mike en Dideric. Daarvoor assisteerde ik alleen. De twee andere cursussen van de NVOI wil ik daarna ook nog volgen.
De nascholingen bespreek ik eens per maand met Dideric, die mij begeleidt, om een nieuwe update te geven van wat er allemaal staat gepland. Zo worden vanuit het KRT veel informatieve cursussen gegeven over anatomie en medicatiegebruik. Echter, houd ik ook contact met verschillende leveranciers. Zo is de laatste cursus die ik heb gedaan vanuit Meisinger (Oktagon) georganiseerd.”

Hoe kijken je begeleiders aan tegen het opleiden van implantologen?
Mike en Dideric schuiven ook nog even aan tijdens het interview en haken hierop in. Mike: “In principe mag iedereen die de studie tandheelkunde heeft afgerond en een BIG-registratie heeft implanteren. Daar zijn geen extra papieren voor nodig. Wil je echter tandarts-implantoloog worden dan stelt de NVOI daar wel eisen aan. Maar dan heb je wel scholing nodig en begeleiding vanuit een praktijk en daar moet je zelf naar op zoek. In mijn tijd gebeurde dat opleiden voornamelijk in het buitenland, gefaciliteerd door de industrie. Wat dat betreft was het implanteren toen nog pionieren en moest mijn generatie zelf het wiel uitvinden. Ik wil mijn implantologie kennis graag doorgeven aan de volgende generatie en ben in 1990 dan ook begonnen met het opleiden van tandartsen. Zo heb ik Dideric opgeleid en doet hij dat op zijn beurt bij Gijs.”

Dideric: “Ook ik was enorm geïnteresseerd in het vakgebied en heb eerst gekeken wat er aan cursussen was. Via de industrie en de NVOI heb ik toen nascholing gevolgd en ben daarna bij Mike terechtgekomen. Met hetzelfde enthousiasme voor het vak is Gijs hier aan de slag gegaan. Op dat enthousi-asme en die passie voor de implantologie slaan Mike en ik aan. Iemand die echt heel graag wil leren en zichzelf wil verbeteren. Gijs stelt veel vragen en wil iedere dag een stukje beter zijn dan de dag ervoor. Dat zoeken we in iemand die we opleiden. Dat houdt ons ook weer scherp.”

Hoe had je het aangepakt als je Mike en Dideric niet was tegengekomen?
“Ik ken veel jonge tandartsen die op zoek zijn naar een opleidingsplek binnen de implantologie. Maar het is echt lastig om je weg te vinden naar een goed opleidingsprogramma binnen een praktijk. Ik heb wat dat betreft geluk gehad dat Mike en Dideric op mijn pad kwamen. Er zijn vast meer praktijken die het op een vergelijkba-re manier doen, maar die moet je maar net zien te vinden. Maar als je heel graag verder wilt binnen de implantologie dan vind je je weg wel.”