Tandartspraktijk Stadshart, Stadskanaal

“In 2019 heb ik samen met mijn vrouw Henrieke deze praktijk in Stadskanaal overgenomen,” vertelt Arie Booij. “Het was destijds een solopraktijk, maar binnen twee jaar zijn we organisch gegroeid naar een team van 15 vaste, intrinsiek gedreven vakmensen die allen op hun eigen manier de mondzorg in de regio een boost willen geven. En we groeien nog steeds.”

Specialisatie:
Kindertandheelkunde
Implantologie
Mond- en kaakchirurgie
Slaaptandheelkunde
 
Behandelkamers:
5
 
Patiënten:
2.700
 
Medewerkers:
3 tandartsen
1 tandarts-pedodontoloog
1 tandarts-implantoloog
1 kaakchirurg
1 mondhygiënist
2 preventieassistenten
2 balieassisetenten
3 tandartsassistenten
1 ontwikkelmanager
2 oproepkrachten; studenten tandheelkunde en mondzorgkunde

Praktijk
“Vrijwel direct na de overname zijn we naast reguliere tandheelkunde een verwijspraktijk voor kindertandheelkunde geworden. Vorig jaar zijn daar implantologie, dento-alveolaire chirurgie en slaaptandheelkunde aan toegevoegd. Afgelopen februari hebben we de ruimte naast de praktijk kunnen verkrijgen en is de stap van twee naar vijf behandelkamers gemaakt. De verwijsfunctie van de praktijk wordt steeds belangrijker en uitgebreider. Zo kan vanaf juli ook voor endodontische behandelingen worden verwezen.”

Team
“Wat onze medewerkers kenmerkt, is dat ze naast hard werken, bereid zijn om buiten hun comfort-zone te gaan, kritisch naar zichzelf kijken en willen ontwikkelen. We zijn trots op ons team en waarderen de inzet en betrokkenheid van allen.

Door een open werksfeer te creëren en te borgen, krijgt iedereen in het team de uitnodiging om te groeien. Ontwikkeling is dan ook een speerpunt in onze praktijk. Niet alleen de vakinhoudelijke, juist de persoonlijke groei heeft onze aandacht. Daarbij is de gedachte dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar taak in de praktijk. Mensen die deze verantwoordelijkheid niet nemen en niet kritisch naar zichzelf willen kijken om het beste uit zichzelf te halen, spreken wij daarop aan. Daarbij zijn wij hard op de feiten en zacht op de relatie.”

Communicatie
“Voor ontwikkeling wordt structureel tijd ingepland. Middels meerdere koersgesprekken per jaar en zo nodig aanvullende coaching en cursussen, kan iedereen zo goed mogelijk zijn of haar plek innemen, ontwikkelen en met plezier aan het werk.

De lijnen zijn kort en complexere behandelingen worden zo nodig gezamenlijk uitgevoerd. Buiten ons eigen team bestaan er goede contacten met onze verwijzers, prothetici, anesthesisten, de slaapwerkgroep en de MKA-afdeling van het Refaja ziekenhuis.”

Uitdagingen
“In de regio is sprake van een relatief lage saneringsgraad en een tekort aan tandartsen. Daar komt bij dat niet alle patiënten zich bewust zijn van het belang van een goede mondverzorging en een deel van hen beperkte financiële middelen heeft. Cariës en parodontale problematiek komt veel voor. Preventie en doelmatigheid, zijn dan ook de uitgangspunten van onze zorgverlening. Daarbij spelen de preventieassistenten en mondhygiënist een belangrijke rol. Door de recente uitbreiding kunnen wij ook weer nieuwe patiënten aannemen.

Inmiddels hebben wij in Stadskanaal en omgeving onze plek gevonden en zien de mogelijkheden in de toekomst met veel plezier tegemoet.”